Keeleinspektsiooni töökorraldus eriolukorra ajal

08.05.2020 | 14:25

Seoses eriolukorra kehtestamisega on Keeleinspektsioon muutnud oma töökorraldust, et aidata kaasa koroonaviiruse leviku tõkestamisele.
    • Jaga

Inspektsiooni Tallinna büroo on tööpäevadel avatud 10.00 – 15.00, kuid peadirektori ning järelevalveametnike vastuvõttu ei toimu.

Ida-Viru järelevalvetalitus ning Lõuna-Eesti järelevalvetalitus on suletud ning inspektoritega saab ühendust telefonil 3373905 (Ida-Viru järelevalvetalitus) ning 55594802 (Lõuna-Eesti järelevalvetalitus).

Inspektsiooni Tallinna bürooga saab ühendust telefonil 6263346. Kõige parem on aga keeleametnikega ühendust pidada inspektsiooni veebilehel www.keeleinspektsioon.ee olevate veebikanalite kaudu ja e-posti aadressil [email protected].

Keeleinspektsioon on eriolukorra ajaks peatanud töötajate tegeliku eesti keele oskuse kontrollid, kuid jätkub keeleoskuse andmebaaside- ja arhiivipõhine kontroll.

Inspektsioonile esitatud teabenõuded ja kaebused võetakse menetlusse tavapärases korras, kuid kaebuste lahendamine ning teabenõuetele vastamine võib võtta tavapärasest kauem aega.

Täiskasvanute keeleõppefirmade tegevusloataotlusi vaadatakse läbi ning õppekavasid hinnatakse tavapärases korras.