Keeleameti sõber 2020 on keeleteadlane Peeter Päll

08.12.2020 | 15:00

Juba neljandat korda annab Keeleamet välja ameti sõbra tiitlit. Tiitel antakse inimesele või organisatsioonile, kes on ametit toetanud ning aidanud kaasa selle eesmärkide täimisele eesti keele kaitsmisel.
    • Jaga

Tänavune laureaat, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll, on enam kui 25 aasta jooksul andnud keeleametnikele nõu isiku-, koha-, ja ärinimede teemadel, andnud põhjalikke ning alati tasakaalukaid arvamusi kirjakeele normi küsimustes ning koostanud asjatundlikke keele-ekspertiise.

Tiitli koos tänukirja ja meenega andis dr Peeter Pällile 8. detsembril Eesti Keele Instituudis üle ameti peadirektor Ilmar Tomusk. Tänukirja üleandmisel järgiti sotsiaalse distantseerumise nõuet ning hoiduti lähikontaktidest.

Piduliku sündmuse puhul küpsetas Keeleameti järelevalveosakonna juhataja Merle Loodus-Adamson Peetrile maitsva tordi.