Keelevärav

Keelevärav on veel arendamisel olev keskkond, mis valmides hakkab koondama teavet eri ministeeriumide haldusalades pakutavate keeleõppeteenuste kohta. See kajastab täiskasvanutele eesti keele õpet korraldavate keelefirmade tegevust ja keeleõppevõimalusi ning jagab muud teavet, et toetada keeleõppijat eesti keele omandamisel.

Leht on täiendamisel.

Viimati uuendatud: 26.10.2022