Sa oled siin

Uudised

29.06.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22.-26. mai 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti Tallinna Mustakivi Konsumi töötajate keeleoskust, seitsmest kontrollitud töötajast valdab üks eesti keelt nõutaval tasemel, üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama, viis töötajat peavad sooritama eesti keele tasemeeksami. Neljale Hiltoni hotelli...
29.06.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15.-19. mai 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas ja Kohtla-Järvel. 14-le äriühingule tehti ettekirjutus. Võru linnavalitsusele kirjutati märgukiri seoses kakskeelse tänavasildiga. Tartu Turu tänava Maxima XX kahel töötajal oli keeleinspektsiooni ettekirjutus, järelkontrolli...
12.05.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8.-12. mai 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti Saue Maxima töötajate eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist: 21-st töötajast kuuel pikendati ettekirjutuse sooritamise tähtaega ja ühele müüjale tehti sunniraha hoiatus. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ka Kiili Maxima töötajate eesti keele oskust,...
05.05.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2.-5. mai 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti laekunud kaebuse lahendamiseks Tallinnas kahe Maxima kaupluse kahe töötaja eesti keele oskust, neist ühel vastab keeleoskus kehtestatud nõudele, teine peab sooritama eesti keele eksami. Samuti peab eksami sooritama üks Meriton Hotels OÜ töötaja. Kahele...
02.05.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 24.-28. aprill 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti Saue Maximas töötajate keeleoskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist: kolmel töötajal pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega ja ühele neist tehti sunniraha hoiatus. Kaebuse lahendamiseks külastati Kopli polikliinikut, kus registratuuritöötajale tehti...
21.04.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 17.-21. aprill 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti Lõuna-Eesti Haigla AS-i töötajate keeleoskust, kõigi töötajate keeleoskus vastab kehtestatud nõudele. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Tallinnas Stroomi Maxima kassapidaja keeleoskust ja tehti talle ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ilmatsalu Maxima kolmele...
18.04.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10.-13. aprill 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla järelravi 11 töötaja keeleoskust, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada tasemeeksam ja üks töötaja peab keeleoskust täiendama. Kontroll jätkub. Tallinna Pae Maximas kontrolliti järelkontrolli käigus viie töötaja keeleoskust ja...
18.04.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.-7. aprill 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti AS Valga Haigla töötajate keeleoskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist; kolmel töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha. Mustamäe Sotsiaalmaja kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Avalikku...
13.04.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27.-31. märts 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti Maxima kaupluste töötajate keeleoskust Tallinnas, Tartus ja Valgas. Kaebuse lahendamiseks toimus keelekontroll Tallinna Tammsaare tee Maxima XX kaupluses, 57-st töötajast 20-le töötajale tehti ettekirjutus. Tartu Vahi Maximas pikendati järelkontrolli käigus kahel...
24.03.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.-24. märts 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti Tartu erinevates Maximates müüjate eesti keele oskust, kümnele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ATKO Liinide bussijuhi eesti keele oskust, mille keeleinspektorid tunnistasid ametikoha nõudele vastavaks....

Lehed