Sa oled siin

Uudised

18.12.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28. august – 1.september 2017

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Sillamäel, Otepääl ja Valgas. Järelkontrolli käigus tuvastati, et 17 ettevõtet on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. 27-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses...
28.08.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21.-25. august 2017

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Viljandis, Tõrvas, Valgas, Otepääl, Värskas ja Räpinas. Järelkontrolli käigus tuvastati, et 19 ettevõtet on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. 19-le äriühingule on...
28.08.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14.-18. august 2017

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kontrolli käigus juhiti tähelepanu 16 asutuse võõrkeelsele välireklaamile, neist neli rikkumist kõrvaldati koheselt. Kaebuse lahendamiseks saadeti märgukiri ühele korteriühistule ja kahele toitlustusasutusele. Kohtla-Järvel eemaldati...
28.08.2017

Tähtsamad tegemised juulikuus ja lõppenud nädalal 7.-11. august 2017

Juulikuus oli enamus keeleinspektoritest puhkusel, kuid juulikuu ja lõppenud nädala jooksul kontrolliti kaebuse lahendamiseks kuue Maxima Eesti OÜ töötaja eesti keele oskust Valdeku kaupluses. Kaebus leidis kinnitust, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale...
07.07.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.-7. juuli 2017

Sel nädalal kontrolliti kaebuse lahendamiseks üheksa Rimi Eesti Food AS-i Põhja Rimi töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, kaheksale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Lõppes töötajate eesti keele oskuse kontroll Maxima Eesti OÜ kahes kaupluses: Hiiu Maxima...
07.07.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26.-30. juuni 2017

  Sel nädalal kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe Coop Kaubanduse AS-i Mustakivi Konsumi töötaja eesti keele oskust, kaebus ei leidnud kinnitust, töötaja eesti keele oskus vastab ametikoha nõuetele. Viimase kahe kuu jooksul on keeleinspektsioon saanud kuus kaebust korteriühistute...
29.06.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19.-22. juuni 2017

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Hiiu ja Valdeku kaupluse 13 töötaja eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist: kolme töötaja eesti keele oskus vastab ametikoha nõuetele, neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami ja kuue töötajaga on tööleping lõpetatud....
29.06.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12.-16. juuni 2017

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Paldiski kaupluse 11 töötaja eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist: kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud ja keeleeksami sooritanud, neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami ja ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus, viie...
29.06.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5.-9. juuni 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Lõuna päästekeskuse töötajate eesti keele oskuse vastavust nõuetele ja tuvastati, et kõigi 561 teenistuja keeleoskus vastab keeleseaduse nõuetele. Tallinnas kontrolliti avalikku teavet Balti jaama turul, kümnele äriühingule tehti ettekirjutus keeleseaduse...
29.06.2017

Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 29. mai - 02. juuni 2017

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Vändras, kolmele kohalikule omavalitusele saadeti märgukiri seoses keeleseadusest ja kohanimeseadusest tulenevate nõuete rikkumisega ning 15-le äriühingule tehti ettekirjutus ainult võõrkeelse teabe esitamise kohta. Kahele...

Lehed